ปิด

ต้นทุนด้านแรงงาน “แรงงานไร้ทักษะ และแรงงานกึ่งมีทักษะด้านอุตสาหกรรมการผลิต”

ต้นทุน

กรุงเทพมหานคร

ชลบุรี

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

304IP

ค่าแรงขั้นต่ำ (ตามกฎหมาย) 300 300 300 300 300
ค่าแรงตามจริง (ราคาตลาด) 300-356 300-345 300-345 300-335 300-320
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 60-135 70-125 65-120 55-100 35-80
ค่าประกันสังคม (5%) 15-18 15-17 15-17 15-17 15-16
รวมต้นทุนทั้งหมด (สำหรับบริษัท) 375-509 385-487 380-482 370-452 350-416
ค่าเฉลี่ย 442 436 431 411
ค่าดัชนี 115% 114% 113% 107% 100%
ค่าความแตกต่าง (บาท/วัน) 59 53 48 28 ค่าพื้นฐาน