ปิด
304 Industrial Park

ข้อได้เปรียบของทำเลที่ตั้ง

ทำเลที่ตั้งตรงจุดศูนย์กลางการคมนาคมสู่ท่าเรือน้ำลึก สนามบิน กรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรแรงงานหลักของประเทศ

304 Industrial Park ตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมหลักที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้สามารถเชื่อมต่อสู่ท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินสุวรรณภูมิ และนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรแรงงานหลักของประเทศได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งยังตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะลถึง 14-20 เมตร

ทำเลที่ตั้งท่ามกลางกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ

Prachinburi

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์

Chachoengsao

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยิ่งไปกว่านั้น 304 Industrial Park ได้วางรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตครบวงจรขนาดใหญ่ ซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงไปยังแหล่งผู้ผลิตส่วนประกอบยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นั่นหมายความว่า สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ รวมไปถึงสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ในท้องที่หรือภูมิภาคนั้นๆ ด้วย

304 Industrial Park

ทำเลที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ หรือ Southern Economic Corridor ประตูสู่การลงทุนครั้งใหม่ของภูมิภาคอินโดจีน และเป็นส่วนหนึ่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion

เนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นทำเลทองที่ทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 304 Industrial Park ก็เช่นกันในแง่ของศักยภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนทำเลที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ หรือ Southern Economic Corridor (SEC) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสู่เมืองหลวงของกัมพูชา (พนมเปญ) และเวียดนาม (นครโฮจิมินห์) ได้ การลงทุนกับเราจึงเท่ากับการสร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงพื้นที่การลงทุนใหม่ๆ ของภูมิภาคอินโดจีน