ปิด
Water Supply Diagram

พลังงานไฟฟ้าให้บริการไม่จำกัด

โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ของเรา สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ทั่วสวนอุตสาหกรรมได้สูงสุด 670 เมกะวัตต์ และยังเสริมด้วยแหล่งพลังงานไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ.

  • โรงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ กำลังผลิต 670 เมกะวัตต์
  • ระบบไฟฟ้าสำรอง 24 ชั่วโมง
  • 50% ของกำลังการผลิตส่วนเหลือในปัจจุบัน ส่งให้โครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ National Grid