ปิด
Water Supply Diagram

แหล่งสาธารณูปโภคที่คุณวางใจได้

ที่ 304 Industrial Park ไม่ว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็จะได้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูง ระบบผลิตไฟฟ้าภายในสวนอุตสาหกรรม กำลังผลิตมากกว่า 670 เมกะวัตต์ อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นพร้อมระบบวางแผนการจัดการน้ำเพื่อให้คุณหมดกังวลจากปัญหาน้ำท่วม รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำหน้า ตลอดจนการจัดการด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าโดยบริษัทสาขาของเรา