ปิด
Water Supply Diagram

แหล่งจ่ายน้ำประปาให้บริการไม่จำกัด และระบบการจัดการน้ำ

อ่างเก็บน้ำที่เราสร้างขึ้นมีความจุรวม 40 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การให้บริการน้ำประปาของเราสามารถทำการผลิตได้มากถึง 320,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน