ปิด

โรงงานสำเร็จรูป

On the Thailand’s strategic highway No.304, Flood Free Zone in Prachinburi province, Thailand

About 304 Industrial Park

We are 304 Industrial Park; one of the Thailand’s biggest developers of industrial park, started operation in 1994 in the high land and flood free zone of Prachinburi province (14-20 meters above sea level). The site was well-selected by its competitive advantages, and has been proven to be a strategically located place for proper investment to avoid natural catastrophes. It is situated near the Thailand’s strategic highway No.304 offering a fast and convenient access to deep seaport, airport and Nakhonratchasima province; a gate to major labour resource zone of Thailand.

More than 3,000 hectares of land in Prachinburi province has been developed to a fully-featured industrial park suiting investors’ needs both in terms of industrial requirements, living and recreation facilities.

304 Industrial Park now offers “Ready Built Factory for Rent”

Our ready built factory is designed to accelerate the start-up period for manufacturers. This ready built factory is located in Prachinburi’s highly preferred location among clusters.

Along with convenience from the ready built factory, we also support with fully functional infrastructure and utilities by our experienced team to help our investors to start up their business faster and smoother.

We invite you to inspect our convenience Ready Built Factory with fully functional infrastructure and utilities, available at 304 Industrial Park in Prachinburi proince, Thailand

RBF_2000sq

TYPE A: READY BUILT FACTORY 2,000 m2

 

 

พื้นที่รวมของอาคาร 2,000 ตร.ม.
ขนาดของอาคาร 40 ม. x 50 ม.
พื้นที่สำหรับการผลิต 1,750 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงาน 231.25 ตร.ม.
ห้องน้ำ (5 ห้อง) 18.75 ตร.ม.
ความสูงของพื้นที่สำหรับการผลิต 8 m
ความสูงของพื้นที่สำนักงาน 3 ม.
น้ำหนักบรรทุกจร 3 ตัน/ตร.ม.
ความกว้างของถนนภายในโรงงาน 6 ม.
Shutter Bay Door 6 ม.
RBF_1000sq

TYPE B: READY BUILT FACTORY 1,000 m2

 

 

พื้นที่รวมของอาคาร 1,000 ตร.ม.
ขนาดของอาคาร 20 ม. x 50 ม.
พื้นที่สำหรับการผลิต 812.50 ตร.ม.
พื้นที่สำนักงาน 168.75 ตร.ม.
ห้องน้ำ (5 ห้อง) 18.75 ตร.ม.
ความสูงของพื้นที่สำหรับการผลิต 8 ม.
ความสูงของพื้นที่สำนักงาน 3 ม.
น้ำหนักบรรทุกจร ตัน/ตร.ม.
ความกว้างของถนนภายในโรงงาน 6 ม.
Shutter Bay Door 6 ม.