ปิด

โครงข่ายถนน

  • ถนนสายหลักสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ความกว้าง 28 เมตร (ผิวจราจร 4 ช่องทาง) และถนนสายรองความกว้าง 14 เมตร (ผิวจราจร 2 ช่องทาง)
  • ระบบป้องกันน้ำท่วมด้วยท่อและรางระบายน้ำแบบ V-ditch

คุณภาพดิน

  • หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญของ 304 Industrial Park คือคุณภาพดิน ซึ่งประกอบด้วยดินตะกอนสีน้ำตาล สามารถรองรับน้ำหนัก 20 - 40 ตันต่อเมตร จึงทนต่อน้ำหนักของอาคารหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้ ทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างลดลงสูงสุดถึง 20%

ระบบรักษาความปลอดภัย

  • กล้องวงจรปิด CCTV ติดตั้งทั่วโครงการ
  • ป้อมพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประตูทางเข้าหลักและบริเวณจุดตัดต่างๆ ภายในสวนอุตสาหกรรม
  • บริการการจัดการจราจร จากสถานีตำรวจตำบลศรีมหาโพธิ

ระบบป้องกันอัคคีภัย

  • สถานีดับเพลิงภายในโครงการ พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
  • ติดตั้งท่อแรงดันสูงเพื่อเชื่อมต่อกับระบบดับเพลิงทั่วโครงการ